Phương pháp quan sát trong dạy học môn tự nhiên và xã hội

Phương pháp quan sát là phương pháp trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh sử dụng các giác quan để quan sát đối với các đối tượng trong tự nhiên và xã hội.
Bài viết liên quan